FJÖLHÁÐA Mótviðskiptasamtök!

Markmið: Að auka alþjóðleg viðskipti með því að tengja fyrirtæki og lönd um allan heim með gagnviðskiptum!

Hér er það sem við gerum betur

AF HVERJU MÓTVERÐA?
MEÐ COUNTERTRADE GETUR ÞÚ:
 1. Fjármagna alla iðnaðarsamninga, verkefni og innkaup á núll prósent vöxtum.
 2. Kaupa/setja upp/byggja/uppfæra framleiðsluaðstöðu (vélar, tæki, heila verksmiðju, lykilverksmiðju o.s.frv.) á núllkostnaði.
 3. Öðlast háþróaða tækni, tæknilega sérfræðiþekkingu, stjórnun og markaðsfræðiþekkingu án kostnaðar.
 4. Tryggðu þér hvaða upphæð sem er af vaxtalausri fjármögnun (frá 1 milljón dollara til 200 milljarða dollara)!
 5. Auktu tekjur þínar um 10,000% á 30 dögum!
 6. Borgaðu hvaða upphæð sem er af skuldum án þess að eyða peningum.
 7. Auðvelda inn- og útflutningsviðskipti án kostnaðar.
 8. Setja upp/byggja/uppfæra innviði á núllkostnaði.
 9. Endurheimta vanskilaeign, lokaða fjármuni, kröfur og útistandandi skuldir.
 10. Fargaðu umfram birgðum, afkastagetu og hægfara eða afgangsvörum.

NÚLLVAXTAFJÁRMÖGNUN.

Marghliða mótviðskipti veita enga vexti og núll-kostnað fjármögnun sem mun hjálpa til við að standa straum af kostnaði við alþjóðaviðskipti, daglegan rekstur, veltufjárþörf, eignakaup, fjármagnsútgjöld, kaup á birgðum, þróun nýrra vara og viðskipti. stækkun.
Enginn áhugi. Engin lánstraust. Engar tryggingar. Engin lánagjöld. Engin staðgreiðsla. Marghliða mótviðskiptafyrirkomulag skapar sjálfkrafa þær tekjur sem þarf til að vega upp á móti skuldum þínum.
NÚLLKOSTNAÐUR ÚTFLUTNINGSKYNNING.
Marghliða gagnviðskipti eru áhrifaríkasta, skilvirkasta, auðveldasta og kostnaðarlausa leiðin til að þróa útflutning og fá aðgang að alþjóðlegum mörkuðum óháð viðskiptahömlum hvers lands eða skorts á alþjóðlegri markaðsþekkingu, færni eða rótgrónu markaðsneti. Útflutningsaukning án kostnaðar með gagnviðskiptum virkar með því að færa ábyrgðina á því að finna viðeigandi markaðsnet, kynna vörur þínar, selja vörur þínar til langtímakaupenda og afla milljóna sölutekna til útflutningsaðilanna á pallinum. Þannig er 100% af útflutningskynningu þinni unnin fyrir þig með marghliða gagnviðskiptum.

NÚLLKOSTNAÐI INNFLUTNINGUR

Viðskiptafjármögnun er einn mikilvægasti og flóknasta þátturinn í innflutningi á vörum í alþjóðaviðskiptum. Til að geta flutt inn vörur eða sett upp verkefni með alþjóðlegu efni og þjónustu þarf að skipuleggja viðskiptafjármögnun.

Segjum sem svo að fyrirtækið þitt eigi í fjárhagserfiðleikum og að fjármögnun innflutnings sé vandamál. Ein leið út úr vandanum er að nota marghliða gagnviðskiptasamninga með því að færa innflutningskostnað til útflytjanda/seljanda. Þannig er kostnaður við innflutning bættur upp með útflutningi.

NÚLLKOSTNAÐ INNKAUP!

Þú getur keypt vörur og þjónustu frá öðrum fyrirtækjum án reiðufjár í gegnum marghliða gagnviðskipti.
100% af þeirri vinnu sem þarf til að koma af stað, skipuleggja og auðvelda marghliða gagnviðskiptasamninga til að kaupa vörur og þjónustu án þess að eyða peningum er unnin fyrir þig.

NÚLL viðskiptahindranir.

Flutningur vöru þinna, þjónustu og peninga yfir alþjóðleg landamæri gæti staðið frammi fyrir mörgum alþjóðlegum viðskipta-/fjárhagslegum hindrunum og hömlum. Með marghliða gagnviðskiptum geturðu haft engar viðskiptahindranir með því að tengja innflutning við útflutning til að yfirstíga allar alþjóðlegar viðskipta-/fjárhagslegar hindranir og takmarkanir. Þannig er hægt að komast hjá gengishöftum í innflutnings- eða útflutningslandinu, dulbúa raunverulegt verð á vörum, forðast kvótafyrirkomulag, sniðganga löglega tolla- og skattareglur, komast framhjá beinum fjárfestingarörðugleikum og vega upp á móti skuldbindingum.

NÚLLKOSTNAÐARKAUP
Ein besta leiðin til að eignast eignir og framleiðsluaðstöðu (vélar, tæki, tækni, heila verksmiðju, námu, turnkey verksmiðju osfrv.), eða heilt fyrirtæki án fyrirframkostnaðar er að fjármagna kaup þín eða yfirtökur í gegnum tegund gagnviðskipta sem kallast BUYBACK.

Uppkaup er samningur þar sem seljandi/birgir turnkey framleiðsluaðstöðu, véla eða búnaðar samþykkir að fá greitt af framleiðsluvörum sem framleiddar eru af rekstri umræddrar aðstöðu eða búnaðar. 

NÚLLKOSTNAÐUR & Ábyrgðarbirgðir af hráefni, olíu, gasi osfrv.

Hægt er að nota marghliða gagnviðskipti fyrir:
 1.  að fá áreiðanlegt, stöðugt og tryggt framboð til langs tíma á ódýru hráefni, milliefni og olíu og gasi til landsins frá mörgum birgjum um allan heim án kostnaðar. 
 2. varðveislu og þróun uppspretta slíkra efna innan landsins til að forðast dýra og áhættusama háð erlendum aðilum fyrir birgðir slíkra efna á tímum neyðarástands. 
NÚLL FJÁRFESTINGARÁHÆTTA.

Marghliða gagnviðskipti verndar allar eignir þínar og fjárfestingar gegn áhættu, bilun, tapi og ófyrirséðum atburðum. Ef fjárfesting þín gengur illa, gefur enga arðsemi, verður fyrir einhverju tapi, lækkar í verðmæti eða mistekst af einhverjum ástæðum, tryggir IPP að þú munt fá fjárhagslegar bætur upp á 100% af upphaflegri fjárfestingu þinni auk áætlaðrar arðsemi innan 24 klukkustunda. Það skiptir ekki máli hvort fjárfestingar þínar eru í fyrirtækjum, hlutabréfum, stafrænum eignum, Bitcoin, öðrum dulritunargjaldmiðlum, fasteignum/eignum, gulli og silfri, valréttum, fjárfestingarsjóðum, fjárfestingarskuldabréfum, afleiðum, hrávörum, peningamarkaðssjóðum, skuldabréfum, verðbréfum. sjóðir, vísitölusjóðir, ETFs o.fl.

NÚLLKOSTNAÐUR INFRASTRUKTUR.

Fjárfesting í innviðaverkefnum (hraðbrautum, járnbrautarverkefnum, vegagerð, hafnarmannvirkjum, rafstöðvum, gas- og olíuleiðslum, olíuiðnaði, fjarskiptum o.s.frv.) er nauðsynleg fyrir þróun og hagvöxt lands. 

Kostnaðarlaus stefna til að fjármagna stór innviðaverkefni er að færa ábyrgð á fjármögnun, byggingu og rekstri innviðaverkefnis á skilvirkan hátt yfir á einkafyrirtæki eða samsteypu í gegnum form af gagnviðskiptum sem kallast Build-Operate-Transfer (B0T) kerfi. Í B0T kerfum, ríkið borgar ekkert fyrir innviðina fyrir utan að veita einkafyrirtæki eða samsteypu ívilnanir.

GREIÐA AF VIÐSKIPTI SKULDIR Á NÚLLKOSTNAÐI.

Segjum sem svo að fyrirtækið þitt hafi fengið miklar fjárhæðir að láni og ekki staðið við endurgreiðsluskuldbindingar sínar. Marghliða mótviðskiptafyrirkomulag getur gegnt hlutverki í að létta skuldabyrði fyrirtækis þíns og útrýma öllum skuldum fyrirtækisins á núllkostnaði án þess að hafa neikvæð áhrif á sjóðstreymi þitt. Hvort sem þú skuldar 1 milljón, 10 milljónir, 100 milljónir, 100 milljarða eða meira, það skiptir ekki máli. 

GREIÐA AF RÍKISSKULDUM Á NÚLLKOSTNAÐI.

Á landið þitt frammi fyrir alvarlegum vandamálum við að borga stöðugt vaxandi skuldir vegna ónógs harðs gjaldeyris? Marghliða gagnviðskiptafyrirkomulag getur létt á skuldabyrði lands þíns og útrýmt öllum skuldum lands þíns án kostnaðar fyrir ríkisstjórnina þína án þess að hafa neikvæð áhrif á innlenda efnahag þinn.
Hvort verðmæti skulda þinna er $10 milljónir, $100 milljónir, $100 milljarðar, $1 trilljón eða meira, það skiptir ekki máli.

TRYGGÐAR TEKJUR.

Marghliða gagnviðskipti tryggir sölutekjur fyrirtækisins þíns með því að koma á lagalega bindandi sölusamningum við kaupendur fyrirtækja um að kaupa ákveðna upphæð af vörum og þjónustu fyrirtækisins í hverjum mánuði næstu fimm árin.

100% af þeirri vinnu sem þarf til að koma af stað, skipuleggja og auðvelda 5 ára sölusamninga gegn viðskiptasamningum og keyrsla á hagnaðinum fyrir þína hönd er unnin fyrir þig. Engin markaðsátak, sölustyrkur, auglýsingakostnaður eða áhætta er krafist af þinni hálfu. Þú hefðir 100% stjórn - þar á meðal að stjórna peningunum sem myndast af 5 ára sölusamningum gegn viðskiptum.